Harmonija

Naziv projekta:
Harmonija
Medijum:
Intervencija – medijski projekat
Godina:
2007.
Mesto:
Novi Sad
Autor projekta:
Danilo Prnjat

danilo_prnjat_001_harmony

Opis projekta:
Projekat Harmonija1 je složeniji kontekstualni projekat koji je realizovan u Novom Sadu2, gradu koji je u vreme realizacije ovog projekta bio pod upravom ekstremne nacionalističke stranke – Srpske Radikalne Stranke (SRS) i njen najsnažniji centar. Za razliku od toga, Vlada Republike Srbije je bila formirana od strane pro-evropskih političkih opcija na čelu sa Demokratskom Strankom (DS).

Moj projekat je podrzumevao zakazivanje samostalne izložbe u Galeriji Kulturnog Centra grada Novog Sada čiji program u potpunosti finansira grad Novi Sad koji samim tim određuje i njenu kulturnu politiku. Koncept koji je predložen kustosima ovog Centra je bio naivan i naizgled ne-političan. Predlog je podrazumevao da će u galeriji mirno stajati tri striptizete, oskudno obučene i da će kroz prozore galerije biti izložene pogledima umetničke publike. Potom sam sva sredstva kojima sam raspolagao utrošio na jaku PR kampanju, snažnu reklamu (plakati, obaveštenja) i sl. Zatim sam dva dana pred zakazano otvaranje izložbe kustoskinji galerije saopštio „iznenadnu promenu koncepcije“ – da striptizete neće mirno stajati već da će mahati publici, biti gole i kriti svoja lica sa srpskom zastavom. Upotreba nacionalnog simbola (kako je ocenjeno, u „negativnom kontekstu“) je momentalno rezultirala odlukom direktora Centra da zabrani izvedbu performansa. Čin otvaranja izložbe, dolazak medija i publike sam iskoristio da odglumim protest i celu galeriju izlepio plakatima sa natpisom CENZURISANO, te dam mnoštvo intervjua. Narednih nekoliko dana, rubrike kulture svih pisanih medija u zemlji su polemisale o nastalom skandalu. Mediji nastrojeni demokratskim političkim strujama su slučaj iskoristili kao motiv za kritiku kulturne politike Radikalne Stranke, dok su pripadnici pro-nacionalističkih struja kritikovali umetnika (mene), proglašavajući istog za „podplaćenog“, „preterano politizovanog“ i sl.

Ovim projektom je isprovocirana javna diskusija u kojoj su učestvovali neki od najistaknutijih političkih predstavnika obe vodeće političke opcije u zemlji u kojoj su sve strane bile prinuđene da javno iznesu svoja očekivanja od kulture i umetnosti, te samom činjenicom da su uključeni u realizaciju umetničkog projekta, učine transparentnim mehanizme kojima oblikuju i kontrolišu kulturu zemlje. Samim tim, projekat sugeriše ideju o nemogućnosti istinske društvene promene danas bez čvrste lokalne, političke, medijske i uopšte ideološke podrške, te ukazuje na granična određenja, paradokse i (ne)mogućnosti delovanja umetnosti (politike) i umetnika u našem društvu.

danilo_prnjat_002_harmony

danilo_prnjat_003_harmony

danilo_prnjat_004_harmony

danilo_prnjat_005_harmony

danilo_prnjat_006_harmony

danilo_prnjat_007_harmony

danilo_prnjat_008_harmony

danilo_prnjat_009_harmony

danilo_prnjat_010_harmony

danilo_prnjat_011_harmony

danilo_prnjat_012_harmony

danilo_prnjat_013_harmony

danilo_prnjat_014_harmony

Red

Naziv projekta:
Red
Medijum:
Performans
Godina:
2006.
Mesto:
Moskva
Autor projekta:
Danilo Prnjat
Dužina:
1:22, DVD

danilo_prnjat_001_red

Opis projekta:
Crveni Trg u Moskvi je prostor koji je u globalnoj percepciji uvek bio vezan za vojničke parade, marševe… To je prostor na kome se i danas nalaze vojnici koji provode po nekoliko sati statično stojeći ispred Lenjinovog muzeja.

Tradicionalno vezan za svojevrsnu oficijelnu i vojničku predstavu muškarca…muškarca snažnog, preciznog, krute odeće i stava…on je i danas ostao neki vid simbola za definisano strogu, nedodirivu i “jasno određenu” predstavu masculinum-a kakvu je vekovima njegovala balkanska (pa i celokupna istočna) tradicija forsirajući svrsishodni military look, kako u izgledu tako i u ponašanju; dok je rusko podneblje, nekad centralno mesto komunističkih i postkomunističkih režima, danas centralno mesto sukoba novih i starih vrednosti.

U performansu Red provodim sat vremena mirno stojeći na sredini trga, obučen u belo i usana naglašenih crvenim karminom.

Ova seksualna igra sa muško/ženskom pojavnošću, rodnom pripadnošću, erotičnošću i strastvenošću, postavlja pitanja čovekove intimne i javne prirode i njene uslovljenosti društvenim, tradicionalnim i geografskim normama.

danilo_prnjat_002_red

Perfect Lover

Naziv projekta:
Perfect Lover
Medijum:
Intervencija
Produkcija:
SACI – Studio Art Centre International, Firenca, Italija.
Godina:
2006.
Mesto:
Firenca
Autor projekta:
Danilo Prnjat
Dužina:
1:31, DVD

danilo_prnjat_001_perfect_lover

Opis projekta:
Dok je život u savremenom društvu činio erotizam osnovnim tonom na mentalnoj ravni, potrošačka kultura je takvo stanje precizno kanalisala i usmeravala u „najpoželjnijem“ mogućem pravcu – sopstvenom beskrajnom bogaćenju koje je vodilo sve većoj alijenciji subjekta. Izlozi su postali maksimalno erotizirani, ispunjeni plastičnim telima do tančina isticane individualnosti!

U Performansu Perfect Lover, obilazio sam izloge sa najupečatljivijom crtom estetiziranosti i prilazio im sa „preteranom“ čulnom željom – lizanjem. Ovaj čin može biti iščitan u dva momenta. Prvi čini pozicija autora sa koje nastupa – naglašavanje distance na relaciji telo (srpskog) performera i sveta visoke estetizacije karakteristične za razvijena kapitalistička društva. Akcija podrazumeva parodično izvođenje sopstvene neinkorporiranosti.

Mogućnost samo virtuelnog poistovećenja sa objektom želje i erotska dimenzuija rada, čine vidnim ovu neinkorporiranost u širem-političkom i užem-rodnom smislu. Reč je o nemogućnosti istinske identifikacije sa objektom/kulturom lične, društvene i političke fascinacije.

danilo_prnjat_002_perfect_lover

danilo_prnjat_003_perfect_lover

danilo_prnjat_004_perfect_lover