Otvorena škola ekonomije

pop up učionice u javnom prostoru / public art intervencija, 2012.

Otvorena škola ekonomije je participativni i radioničarski projekat koji je podrzumevao pravljenje platforme za istraživački i praktični rad na afirmaciji alternativnih ekonomskih modela koji izlaze iz okvira neoliberalnog ekonomskog sistema. Polje interesovanja radne grupe je bilo istraživanje ekonomskih teorija koje nude potencijalnu mogućnost za uspostavljanje alernativne ekonomske razmene koja nebi funkcionisala po principima profita pojedinačnih subjekata, već je vođena interesom zajednice kao celine.  Projekat se realizovao u obliku grupnih radionica, čitajućih i diskusionih grupa otvorenog tipa (na primer, po principu iznenadne pojavnosti mini učionice u javnom prostoru i sl.), unutar konkretnih društvenih ili radnih zajednica unutar kojih je aplikabilnost određene alternativne ekonomije delovala izvesnije, kao praktičan i administrativni rad na terenu i td. Projekat je zamišljen kao vid samo-organizovanja, samo-edukacije i kao praktična intervencija u polju ekonomske razmene u lokalnom kontekstu. Paralelno sa obradom teorija, u sklopu projekta su organizovane i pezentacije praktičnog rada, te mapiranja paralelnog aktivizma iz određenih interesnih oblasti koji već postoje u lokalnom kontekstu ali nemaju vidljivost u javnom prostoru.

Neke od teorija koje je projekat do sada uspeo da obradi su: evoluciona ekonomija (Joseph Schumpeter), enviromentalistička ekonomija (Herman Daly), zelena ekonomija (Andrew Dobson i drugi), participativna ekonomija (Michael Albert, Chris Spannos), ekonomska teorija inkluzivne demokratije (Takis Fotopoulos), teorije novca i alternativne valute (Alva i Bitcoin), dok će u narednom periodu uslediti i obrade sledećih: socijalne ekonomske institucije (etičke banke (Jan Lucassen i Frans de Clerck), Organizacije za razvoj društva (Nationwide), kreditne unije (London Mutal), finansijske institucije za razvoj društva (CDFI) i sl.), koncept time-banking-a (Edgar Cahn), feministička ekonomska teorija (Nansy Folbre), teorija samoupravnog socijalizma (Edvard Kardelj), teorija slobodne kooperacije (Trebor Scholz i Geert Lovink), teorija poklona (Marcel Mauss) i druge.

slika2

IMG_5459IMG_5456IMG_5463IMG_5460IMG_5462IMG_5452 IMG_5455IMG_5454 IMG_5461  IMG_5464    IMG_5497 IMG_5496 Photo 28.8.14. 14.30.41slika1

Video (jedno od predavanja): https://www.youtube.com/watch?v=i4z5gVDpiko

 

Organizator i koordinator projekta: Danilo Prnjat

Radna grupa: Aleksandar Elezović, Aleksandar Stojanović, Ana Milovanović, Andrea Jovanović, Branislav Dimitrijević, Danilo Prnjat, Dragan Protić Prota, Hristina Mikić, Ivan Božić, Jovana Zafirović, Luka Petrušić, Marija Ratković, Milica Mustur, Milica Popović, Mira Mulaimović, Nikoleta Marković, Nina Mudrinić, Olja Nikolić Kia, Petar Stanić, Sanja Maksimović, Sava Jokić, Uroš Matović, Vahida Ramujkić i mnogi drugi.

Produkcija: Centar za kulturnu dekontaminaciju – CZKD, Beograd, 2014.