O meni

Danilo Prnjat (1982.) je rođen u Crnoj Gori (SFR Jugoslavija), živi i radi u Beogradu. Realizuje radove i projekte u proširenom polju vizuelne umetnosti, performansa i artivističkih praksi.

Poslednjih nekoliko godina radi projekate bazirane na dugotrajnom procesualnom, istraživačkom i kolaborativnom radu (sa drugim umetnicima i različitim društvenim grupama). U fokusu interesovanja nalaze se istraživanja alternativnih ekonomija, mogućih društveno-progresivnih modela rada (u kulturi), politika participativnih praksi, kolektivnog rada i samoorganizacije. U svom radu nastoji da prevaziđe ustaljene granice umetnosti i odnose između umetnosti i društvene realnosti.

Učestvovao je na brojnim izložbama, konferencijama, razgovorima o umetnosti i realizovao više (umetničkih) projekata i radionica.

Kritički rad baziran na analizi liberalne kulture objavljivao je prvenstveno na portalu DeMaterijalizacija umetnosti (2018-2021), a jedan je od njegovih osnivača. Pokretač je i sudionik niza privremenih radnih i društvenih kolektiva, poput: Samouprave (2018), Dodatno-dopunske nastave (2017-18), minipogona (2017-2023) i radnih tela Udruženja likovnih umetnika Srbije (2019-2023).