Lilly

intervencija u javnom prostoru, Beograd, 2007 / video prepačen na DVD, 7:18″

Dominantni principi establišmenta, kada su u pitanju javni prostori u našem okruženju, predstavljaju prostore uglavnom predviđene samo za određeni pol. Počev od podvojenih prostorija javnih toaleta do kladionica, velikih kozmetičkih radnji i salona…

Ulazak u postsocijalistički period i gubitak formiranog nacionalnog identiteta doneo je povratak tradicionalnih vrednosti patrijahalnog sistema u kome su ovi odnosi posebno hijerarhizovani. Takvo stanje dodatno je ojačano dolaskom velikih korporativnih sistema (kapitalizma) čija je logika permanentnog proširenja tržišta donekle poništila ovu hijerarhičnost ali je doprinela njihovom dodatnom udaljavanju.

Projekat Lilly Project predstavlja akciju u kojoj je u jednom momentu 200 muškaraca izvelo nenajavljen gerilski upad u najveću kozmetičku radnju u Beogradu – Lilly. Ovakvo doslovno i nemetaforično izvođenje “patrijahalnog”, “muškog” ponašanja – koje čini pretpostavka da On ima pravo da svim sredstvima zauzme ma koji prostor ili osobu, sa ili bez dopuštenja (stanovište koje je u najvećoj meri jedinstveno osobama koje su odgajane kao muškarci) – egzistira kao primer čiste forme protesta, kojom se markira distanca kojom se ukida normalni, utilitarni i društveni proces.

Sa druge strane, činjenica da su izvođači ove akcije pristali na učešće u projektu pod uslovom da za to budu plaćeni – izvođene određenog ponašanja koje u našoj sredini može biti doživljeno kao seksualno “pogrešno” – ukazuje na isključivu materijalnu determinisanost granice dopustljivog ponašanja i mehanizma određenja nekih od najvitalnijih aspekata ljudskog identiteta (poput seksualnog) u kapitalističkom društvu.

S obzirom na ulazak 200 osoba u jedan objekat, koje je sve nemoguće pokriti brojem zaposlenih u njemu, ovaj performans je izveo trenutno zaustavljanje sistema, njegov trenutni kolaps – ali ne u cilju nuđenja anarhističke alternative istom, već s ciljem drastičnog formalnog označavanja njegovih nedostataka.

danilo_prnjat_002_lilly

danilo_prnjat_003_lilly

danilo_prnjat_004_lilly

danilo_prnjat_005_lilly

Autor: Danilo Prnjat

Produkcija: Mangelos, Dez_Org/galerija Kontekst, Beograd, 2007.
Realizator projekta: Agencija “Amicus Marketing”, Beograd.