O meni

Danilo Prnjat (1982.) je umjetnik rođen u Crnoj Gori (SFR Jugoslavija) koji živi i radi u Beogradu. U poslednjih 15-ak godina realizovao je veći broj radova u domenu vizuelne umetnosti, performansa i artivističkih praksi. Poslednjih nekoliko godina rada je obilježeno izvedbom projekata baziranih na dugotrajnom, pocesualnom, istraživačkom i kolaborativnom radu (sa drugim umjetnicima i različitim društvenim grupama). U fokusu interesovanja nalaze se istraživanja alternativnih ekonomija, mogućih društveno progresivnijih modela rada (u kulturi), politika participativnih praksi i kolektivnog rada i samoorganizacije. U svom radu nastoji da prevaziđe ustaljene granice umjetnosti i odnose između umjetnosti i društvene realnosti.

Kritički rad baziran na analizi liberalne kulture objavljuje prvenstveno na portalu DeMaterijalizacija umetnosti (www.dematerijalizacijaumetnosti.com) koji je pokrenuo pre tri godine skupa sa umjetnikom Vladanom Jeremićem i kustoskinjom Svetlanom Subašić.

Učestvovao je na brojnim izložbama, konferencijama, razgovorima o umjetnosti i realizovao više (umjetničkih) projekata i radionica.