Tehnologija umetničkog stvaralaštva

edukativni projekat, 2020-2022.

MINIPOGON je eksperimentalno proizvodno postrojenje za reciklažu plastike koje istražuje alternativne metode proizvodnje, kooperativne odnose, samoupravljanje i razvija koncept pravičnosti sa ekonomskim uporištem. Ovde je reč o projektu koji podrazumeva intervenciju u polju rada (u kulturi), njegovu dekonstrukciju i novo stvaranje unutar marginalnog i odbačenog. Proizvodni pogon za izradu predmeta od reciklirane plastike radi kroz uključivanje marginalnih društvenih grupa (u ovom slučaju učenika koji se nalaze pred ulaskom u polje rada). Projekat pokušava da stvori polje za razmatranje novih društvenih i ekonomskih vrednosti, ali i da stvori mesto gde će politizacija proizvodnih odnosa biti praktično izvodljiva i moguća.

Projekat TEHNOLOGIJA UMETNIČKOG STVARALAŠTVA – SVET PLASTIČNOG OTPADA grupa minipogon realizuje u saradnji sa organizacijom fokusiranom na društveno angažovanu praksu – kuda.org i Srednjom umetničkom školom Bogdan Šuput iz Novog Sada, uz učešće niza inostranih saradnika, poput Rejčel Klipe (Rachel Clipa), program menadžerke Kancelarije za javnu umetnost (OPA) iz Pitsburga, Natali Divan (Natalie Deewan), nezavisne angažovane umetnice iz Beča i Aleksandra Carića, alternativnog muzičara iz Portugala.

Projekat je podrazumevao organizaciju vannastavnog programa praktičnih radionica kroz koje su se učenici osposobljavali da dizajniraju i kreiraju proizvode od reciklirane plastike, kao i da kreiraju sopstvenu svest o održivom životu i pravičnom, ekološki odgovornom, načinu rada (u umetnosti). Kroz višenedeljne radionice učenici su imali prilike da se upoznaju sa svim segmentima procesa prerade plastičnog otpada koji je direktno sakupljen na lokaciji škole, u gotove dizajnirane proizvode. Ovo je podrazumevalo sakupljanje, selekciju po tipovima, pripremu za usitnjavanje, šredovanje, presovanje, ekstrudovanje uz pomoć kalupa itd, ali i seriju diskusija posvećenih jednom sasvim novom pristupu radu, umetnosti, tehnologiji, društvenosti i dizajnu. Završnica jedne od javnih radionica održane na proleće 2022. bila je zaokružena koncertom koji je kombinovao ozvučene mašine, instrumente izrađene od otpada i glasove.

Radionice sa učenicima su realizovane u prostorijama Škole i kuda.org organizacije tokom 2021 i 2022 godine, kao i na otvorenom, na prostoru Detelinare u Novom Sadu. Završni javni događaj u obliku izložbe i razgovora svih uključenih u projekat se održava u holu škole. U sklopu njega će biti promovisano aktivno učešće učenika i nastavnika u lokalnoj kulturi, kao i celokupan proces podizanja svesti javnosti o održivom životu zajednice.

 

Snimak prve radionice:

Snimak druge radionice:

Snimak treće radionice:

 

Partneri: Centar za nove medije kuda_org i Srednja škola za dizajn Bogdan Šuput, Novi Sad

Produkcija: NED, USA Embassy, 2020-2022.

Realizacija: minipogon