(NE)RADNO VREME – Uštimavanje održive zajednice

participativni projekat, 2022.

Lokacija: Štrand – ispod mosta, Novi Sad

Radno vreme: 25-31. jul 2022, 14-19h

Kroz jednonedeljnu otvorenu radionicu – razgovore, posetioci su imali prilike da se upoznaju sa svim segmentima procesa jedne proizvodnje bazirane na preradi plastičnog otpada, koji je direktno sakupljen na lokaciji Štranda, i pretvaran u gotove dizajnirane proizvode. Ovo je podrazumevalo sakupljanje, selekciju po tipovima, pripremu za usitnjavanje, šredovanje, presovanje, ekstrudovanje uz pomoć kalupa itd. ali i serije diskusija posvećene jednom sasvim novom pristupu radu, umetnosti, tehnologiji, društvenosti i dizajnu. Završnica ove jednonedeljne avanture zaokružena je impro-koncertom koji je kombinovao ozvučene mašine, instrumente izrađene od otpada i glasove.

Kalendar programa: 

Rad na otvorenom: svakog dana, 14-17h

Razgovori: 26, 27. i 28. jula od 17-19h

Priprema za koncert i javna proba: 29. jula, 14-19h

Koncert: 30. jula, 17-19h

 

25/07 – DAN#0: UTVRĐIVANJE BAZE

Rad na otvorenom: 14-19h

Pripremanje prostora za rad, organizacija poslova i nadležnosti, izrada plana rada i otvorenog kalendara, instaliranje kolektorskih punktova.

 

26/07 — DAN#1: (MATERIJAL) ŠTA TO BEŠE OTPAD?

Sakupljanje, odvajanje, transport, otkup otpadne plastike.

Rad na otvorenom: 14-17h

Razgovor: 17-19h

Diskusija na temu fenomena plastičnog materijala u kontekstu društvenih odnosa proizvodnje i potrošnje.

Moderator: Vahida Ramujkić (minipogon)

Gosti govornog dela:  Miša (profesionalni recikler plastike)  + Igor Jezdimirović (Inženjeri zaštite životne sredine), Mihajlo Vujasin (nezavisni istraživač)

Gosti u radu na otvorenom: Natalie Deewan, Aleksandrar Carić, Dionis Escorsa

27/07 —  DAN#2: (SREDSTVA ZA RAD/ ORGANIZACIJA RADA) – LJUDI I NJIHOVE MAŠINE

Rad na otvorenom: 14-17h

Razgovor: 17-19h

Razgovor sa gostima i zajednicom na temu organizacije rada, proizvodnih odnosa i dostupnosti tehnologije.

Moderator: Danilo Prnjat (minipogon)

Gosti govornog dela: Petar Laušević (CPN), članovi/ce minipogona, učenici/e Srednje škole “Bogdan Šuput (Novi Sad), lokalni sakupljači plastike

Gosti u radu na otvorenom: Natalie Deewan, Aleksandrar Carić, Dionis Escorsa

 

28/07 —  DAN#3: (EKOLOGIJA, EDUKACIJA, EKONOMIJA, ESTETIKA) 4E

Rad na otvorenom: 14-17h

Razgovor: 17-19h

Razgovor sa lokalnim aktivistima i dizajnerima na temu odnosa sistema obrazovanja, rada, dizajna i kulture življenja.

Moderacija: Zoran Pantelić (kuda.org)

Gosti govornog dela: Adrien Ujhazi (biofabrika/Šok zadruga), Slađana Ekres i Siniša Štetin (profesori Srednje škole “Bogdan Šuput”), Branislava Opranović (novinarka/novinarska sekcija u SS “Bogdan Šuput”), Nikola Blagojević (Pokret gorana Vojvodine), Miša ((profesionalni recikler plastike), Natalie Deewan (umetnica), učenici/e Srednje škole “Bogdan Šuput, Morten Jesnen Vagen (umetnik) (TBC)

Gosti u radu na otvorenom: Natalie Deewan, Aleksandrar Carić, Dionis Escorsa

 

29/07 — DAN#4: UŠTIMAVANJE I IZLEŽAVANJE — priprema koncerta

Rad na otvorenom: 14-19h

Gosti u radu na otvorenom: Natalie Deewan, Aleksandrar Carić, Dionis Escorsa

30/07 — DAN#5: KAOKONCERT

Vreme izvedbe koncerta: 18-19h

 

31.07. – DAN#6: EVAKUACIJA BAZE

Rad na otvorenom: 14-19h

 

Podrška: Centar za nove medije kuda_org, EPK – Evropska prestonica kulture Novi Sad, 2022.

Realizacija: minipogon