Kako radi zadruga?

participativna instalacija, 2016.

Kako radi zadruga? je participativna instalacija-eksperiment koja se sastoji u simulaciji zadružnog rada i zajedničke proizvodnje. Učesnici projekta su pozvani da skupa pokrenu proizvodnju zasnovanu na zadružnom radu koja se zasnivala na reparaciji starog nameštaja. Reč je o eksperimentu čiji je cilj prizemljenje danas mahom teorijskih koncepata samoorganizacije, zajedničkog upravljanja, ekonomske jednakosti i izveđenju sudara navedenih političkih koncepata sa materijalnošću procesa rada. Projekat se bavi mogućnošću ekonomske demokratije u sistemu dominairajuće društvene, političke i kulturne produkcije danas.

img_8321
Foto: KURS, 2016.
img_8318
Foto: KURS, 2016.
1
Foto: Mirjana Dragosavljević, 2016.

 

Projekat je razrađen u saradnji sa kustoskinjom Mirjanom Dragosavljević, dok je konceptualna razrada velikim delom rezultat grupnog rada u okviru projekta „Otvorena skola ekonomije“ i razmene koju sam imao sa Oljom Nikolić-Kiom, Vahidom Ramujkić i Noom Treister o mogućnostima realizacije zadruge.

Produkcija: Center sodobnih umetnosti – Celje, 2016.