Tempo

intervencija u javnom prostoru, Beograd, 2008.

Prva polovina 2008. godine u Srbiji je bila obeležena stalnim tenzijama u domenu medija uzrokovanih proglašenjem i priznavanjem nezavisnosti pokrajne Kosovo. Kako je Slovenija bila trenutno presedavajuća Evropskom Unijom, koja je u vreme nastanka ovog projekta bila pozitivno nastrojena prema budućoj nezavisnosti ove pokrajne, veliki broj supermarketa “Merkator”, slovenačkih vlasnika u Srbiji, našli su se na meti anonimnih bombaških dojava i napada.

S obzirom na kompleksne (delom navedene) okolnosti, ovakvi vidovi radikalnog, antikapitalističkog ponašanja u javnoj sferi, posredovani putem medija, posmatrani su isključivo u kontekstu uskih nacionalnih i političkih interesa i bili pripisivani nekim od nacionalističkih organizacija u zemlji.

Moj projekat je podrazumevao dostavljanje lažne dojave supermarketu koji je u vlasništvu srpskog investitora (“Tempo”) da je u jednom od objekata lanca ovih megamarketa postavljena bomba i, tim putem stvorene medijske manipulacije, izmenu konteksta javne recepcije svih ranijih dojava/napada.

Naime, odmah nakon realizacije ovog projekta (8. februar 2008.), od 17. januara do 8. marta u Beogradu je bilo 114 lažnih dojava1 o podmetanju bombi upućenih ključnim državno-ideološkim institucijama u našem društvu (školama, bolnicama, sudovima…). S tim u vezi, možemo pretpostaviti da je ovaj projekat doprineo izokretanju kritičkog fokusa javnosti sa spoljno-političke određenosti problema na ideološki aspekt nacionalne politike. Drugim rečima, cilj ovog projekta je bio pokazati da je centralni problem sa kojim se naša zemlja suočava – pitanje Kosova – zapravo problem (nacionalizma) u potpunosti određen unutrašnojom politikom nas samih, a ne stvar spoljne politike u šta je javnost u Srbiji, medijskim mehanizmom, do tada bila podstaknuta da veruje.

Dovodeći u vezu megamarket kao kapitalističku formaciju i značaj Kosova koji je aktualizovan kao pitanje od najvećeg nacionalnog interesa, ovaj rad je zapravo postavio pitanje smisla nacionalizma i njegove isključive materijalne determinisanosti u našoj zemlji.

danilo_prnjat_003_tempo

danilo_prnjat_002_tempo

danilo_prnjat_005_tempo

danilo_prnjat_006_tempo

danilo_prnjat_007_tempo

 

Dodatne informacije o projektu videti na:

Dr. Šefik Šeki Tatlić – Odnos nacionalizma i kapitalizma u projektu “Tempo” Danila Prnjata 

Dr. Aneta Stojinić – Medijska manipulacija u radu Tempo: Projekt Danila Prnjata

Dr. Divna Vuksanović, odlomak iz teksta Mediji i revolucija