Organising Hope

video, 12:01″ DVD

Mehanizmi eksploatacije su u današnjem društvu toliko snažni da su realno ostvarive mogućnosti i vizije drugačije društvene i radne organizacije, kako u praktičnom pogledu, tako i u ideološkom smislu teško zamislive.  Organisinig Hope je 4-ro kanalna video instalacija koja predstavlja različite intervencije u pogledu organizacije rada koje se zasnivaju na samoorganizaciji: Minipogon (Beograd, Srbija) – istražuje alternativne metode produkcije, zadružne odnose, samoupravljanje i razvija koncept jednakosti putem intervencije u ekonomskoj bazi. Minipogon je sistem proizvodnje objekata od reciklirane plastike kroz inkluziju marginalizovanih socijalnih grupa koji kao „resurse“ za proizvodnju koristi odbačene i nus proizvode kapitalističkog društva.; Calafou (Valbona, Catalonija) je autonomna alternativna ekonomska formacija, proizvod mreže Cooperativa Integral Catalana, koja okuplja par stotina ljudi zarad ostvarivanja ekonomske razmene zasnovane na reciprocitetu i sa sopstvenom valutom. Reč je o napuštenoj fabrici tekstila koju su aktivisti zauzeli u cilju pokretnja različitih vidova proizvodnje prema principima samoupravljanja. Fabrika i apartmani se koriste kolektivno što znači da korisnici (rezidenti) dobijaju pravo na korišćenje, a ne pravo privatne svojine.; Lets (Ostende, Belgija) je lokalni drušveno orijentisan model time banking-a baziran na recipročnoj razmeni usluga koji koristi jedinicu vremena kao valutu. Jedinica valute je uvek sat vremena rada bilo koje osobe bez obzira na tip rada koji je u pitanju. Lokalna zajdnica koristi ovaj model kao sredstvo da ojača veze unutar zajednice i ostvari lakšu samoodrživost; Errekaleor Bazirik (Vitorija, Baskija) je veliki skvot okupiran od strane oko 150 osoba, uglavnom studenata, lociran na zemljanoj površini od 25 ara. Okupacija zgrada je nastala kao direktan odgovor na očigledan pokušaj nerealnog povećanja cena nekretnina spekulativnim mehanizmima od strane vlasti, a sve u situaciji u kojoj u samom gradu postoji 15.000 praznih stanova i sve veći broj onih kojima je plaćanje rente i samo stanovanje postalo luksuz.

Svrha ovog video rada je prikaz postojećih i realno ostvarivih alternativa dominantnom sistemu društvene, političke, ekonomske i kulturne razmene. Video radovi su montirani na način podsticanja osećaja nade kod gledaoca i imaju za cilj ohrabrenje.

Projekat je nastao izuzetnim doprinosima sve 4 organizacije kako u pogledu video materijala tako i u pogledu direktne saradnje na realizaciji video rada i kao proizvod postprodukcijske saradnje na samitu Art of Organising Hope u Gentu tokom 2018. i 2019. godine.

Chapter 1:

Chapter 2:

Chapter 3:

Chapter 4:

Produkcija: Victoria DeLuxe, Gent, Belgija, 2019.

Ideja i realizacija: Danilo Prnjat

Saradnici: Dominique Willaert, Aleksandar Matković, Saide Jamal, Sara Vilardo, Sara Vertongen, Maria Lucia Cruz i mnogi drugi.

Montaža: Alessandro Cozzutto, Danilo Prnjat

Tekst: Danilo Prnjat