Harmonija

 

intervencija u prostoru / medijski projekat, 2007.

Projekat Harmonija je složeniji kontekstualni projekat koji je realizovan u Novom Sadu, gradu koji je u vreme realizacije ovog projekta bio pod upravom ekstremne nacionalističke stranke – Srpske Radikalne Stranke (SRS) i njen najsnažniji centar. Za razliku od toga, Vlada Republike Srbije je bila formirana od strane pro-evropskih političkih opcija na čelu sa Demokratskom Strankom (DS).

Moj projekat je podrzumevao zakazivanje samostalne izložbe u Galeriji Kulturnog Centra grada Novog Sada čiji program u potpunosti finansira grad Novi Sad koji samim tim određuje i njenu kulturnu politiku. Koncept koji je predložen kustosima ovog Centra je bio naivan i naizgled ne-političan. Predlog je podrazumevao da će u galeriji mirno stajati tri striptizete, oskudno obučene i da će kroz prozore galerije biti izložene pogledima umetničke publike. Potom sam sva sredstva kojima sam raspolagao utrošio na jaku PR kampanju, snažnu reklamu (plakati, obaveštenja) i sl. Zatim sam dva dana pred zakazano otvaranje izložbe kustoskinji galerije saopštio „iznenadnu promenu koncepcije“ – da striptizete neće mirno stajati već da će mahati publici, biti gole i kriti svoja lica sa srpskom zastavom. Upotreba nacionalnog simbola (kako je ocenjeno, u „negativnom kontekstu“) je momentalno rezultirala odlukom direktora Centra da zabrani izvedbu performansa. Čin otvaranja izložbe, dolazak medija i publike sam iskoristio da odglumim protest i celu galeriju izlepio plakatima sa natpisom CENZURISANO, te dam mnoštvo intervjua. Narednih nekoliko dana, rubrike kulture svih pisanih medija u zemlji su polemisale o nastalom skandalu. Mediji nastrojeni demokratskim političkim strujama su slučaj iskoristili kao motiv za kritiku kulturne politike Radikalne Stranke, dok su pripadnici pro-nacionalističkih struja kritikovali umetnika (mene), proglašavajući istog za „podplaćenog“, „preterano politizovanog“ i sl.

Ovim projektom je isprovocirana javna diskusija u kojoj su učestvovali neki od najistaknutijih političkih predstavnika obe vodeće političke opcije u zemlji u kojoj su sve strane bile prinuđene da javno iznesu svoja očekivanja od kulture i umetnosti, te samom činjenicom da su uključeni u realizaciju umetničkog projekta, učine transparentnim mehanizme kojima oblikuju i kontrolišu kulturu zemlje. Samim tim, projekat sugeriše ideju o nemogućnosti istinske društvene promene danas bez čvrste lokalne, političke, medijske i uopšte ideološke podrške, te ukazuje na granična određenja, paradokse i (ne)mogućnosti delovanja umetnosti (politike) i umetnika u našem društvu.

danilo_prnjat_002_harmony

danilo_prnjat_003_harmony

danilo_prnjat_004_harmony

danilo_prnjat_005_harmony

danilo_prnjat_006_harmony

danilo_prnjat_007_harmony

danilo_prnjat_008_harmony

danilo_prnjat_009_harmony

danilo_prnjat_010_harmony

danilo_prnjat_011_harmony

danilo_prnjat_012_harmony

danilo_prnjat_013_harmony

danilo_prnjat_014_harmony

Naziv projekta: Harmonija
Medijum: Intervencija – medijski projekat
Godina: 2007.
Mesto: Novi Sad
Autor projekta: Danilo Prnjat