O autoru

Danilo Prnjat (1982.) je umetnik koji živi i radi u Beogradu. Učestvovao je na brojnim izložbama, konferencijama, razgovorima o umetnosti i realizovao više (umetničkih) projekata i radionica koje istražuju politike participativnih praksi i kolektivnog rada. U svom radu nastoji da prevaziđe ustaljene granice umetnosti, te odnose između umetnosti i društvene realnosti. Kritički rad baziran na analizi liberalne kulture objavljuje prvenstveno na portalu DeMaterijalizacija umetnosti (www.dematerijalizacijaumetnosti.com).